Powrót z dniem 15 kwietnia 2016 r. do systemu dozoru elektronicznego jako formy wykonywania kary pozbawienia wolności

Celem niniejszego artykułu jest opisanie zmian, które weszły w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r., a które dotyczą instytucji dozoru elektronicznego oraz jakie warunki musi spełnić skazany, aby Sąd mógł zastosować wobec niego dozór elektroniczny.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2015 r. dozór elektroniczny stał się rodzajem kary ograniczenia wolności, a nie jak to było we wcześniejszym porządkiem prawnym – sposobem wykonania kary pozbawienia wolności w wymiarze do jednego roku.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy z dnia 11 marca 2016 r. (Dz.U. Z 2016 r. poz. 428), powyższa zmiana okazała się w praktyce wysoce nieefektywna i przyniosła drastyczny spadek orzeczeń o wykonywaniu kary w Systemie Dozoru Elektronicznego. Z tego względu dalsze stosowanie systemu na potrzeby wykonywania kary ograniczenia wolności może doprowadzić do zmarginalizowania tej instytucji w sferze polityki karnej.

Nowelizacja ww. ustaw ponownie obejmuje Systemem Dozoru Elektronicznego część osób skazanych na karę więzienia oraz powraca do większości przepisów sprzed 1 lipca 2015 r., przywracając bezpośrednio powyższą możliwość jako formę wykonywania kary pozbawienia wolności, a nie kary ograniczenia wolności.

Z praktycznych przepisów prawnych, które dotyczą Systemu Dozoru Elektronicznego należy wskazać, że do art. 43n kkw, dodano nowe art. 43na i 43nb kkw, zgodnie z którymi:

Obowiązek określony w art. 43n § 2 pkt 1 obejmuje pozostawanie skazanego w miejscu stałego pobytu lub w innym wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie. Sąd penitencjarny określa przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo się oddalić z miejsca stałego pobytu lub innego wskazanego miejsca na okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie, w szczególności w celu:

1) świadczenia pracy,

2) wykonywania praktyk religijnych lub korzystania z posług religijnych,

3) sprawowania opieki nad osobą małoletnią, osobą niedołężną lub chorą,

4) kształcenia i samokształcenia oraz wykonywania twórczości własnej,

5) korzystania z urządzeń lub zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych,

6) komunikowania się z obrońcą, pełnomocnikiem oraz wybranym przez siebie przedstawicielem, o którym mowa w art. 42,

7) komunikowania się z podmiotami, o których mowa w art. 38 § 1,

8) utrzymywania więzi z rodziną lub innymi bliskimi osobami,

9) korzystania z opieki medycznej lub udziału w terapii,

10) dokonania niezbędnych zakupów (art. 43na kkw).

Ponadto, sąd penitencjarny może nałożyć na skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego obowiązki określone w art. 72 Kodeksu karnego. Obowiązki te mogą zostać nałożone również na wniosek prokuratora lub sądowego kuratora zawodowego (art. 43nb § 1 kkw). Jeżeli względy wychowawcze za tym przemawiają, sąd penitencjarny może w czasie odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego ustanawiać, rozszerzać lub zmieniać obowiązki określone w art. 72 § 1 pkt 3-8 Kodeksu karnego lub zwolnić od wykonania nałożonych na tej podstawie obowiązków, z wyjątkiem obowiązku określonego w art. 72 § 2 Kodeksu karnego, a także zmieniać rodzaj zastosowanych środków technicznych (art. 43nb § 2 kkw).

Innymi istotnymi zmianami jest nowelizacja art. 43o kkw i art. 43p § 1 kkw. Obecnie art. 43o kkw otrzymał brzmienie, w wyjątkowym przypadku, uzasadnionym szczególnymi okolicznościami, sąd penitencjarny może zmienić miejsce wykonywania dozoru stacjonarnego (art. 43o § 1 kkw), w uzasadnionych przypadkach sąd penitencjarny może zmieniać przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, o których mowa w art. 43na (art. 43o § 3 kkw), zaś w uzasadnionych przypadkach, gdy niezbędne jest szybkie dokonanie zmiany, przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia mogą zostać zmienione również w drodze decyzji sądowego kuratora zawodowego, który niezwłocznie informuje o tym sędziego penitencjarnego i wprowadza informacje do systemu komunikacyjno-monitorującego. Sąd penitencjarny może uchylić zmiany wprowadzone przez sądowego kuratora zawodowego albo dokonać w nich własnej zmiany (art. 43o § 4 kkw).

Zmianie także uległ art. 43p § 1 kkw, stosownie do treści którego, w przypadkach szczególnie ważnych dla skazanego, uzasadnionych względami zdrowotnymi, rodzinnymi lub osobistymi, sądowy kurator zawodowy może zezwolić skazanemu na opuszczenie miejsca wykonywania dozoru stacjonarnego na okres nieprzekraczający jednorazowo 7 dni, w miarę potrzeby w asyście osoby najbliższej lub osoby godnej zaufania, niezwłocznie informując o tym prezesa sądu, upoważnionego sędziego lub sędziego penitencjarnego i wprowadzając tę informację do systemu komunikacyjno-monitorującego.

Po zmianie przepisów sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego, jeżeli spełnione są następujące obligatoryjne przesłanki:

 • kara pozbawienia wolności nie przekracza jednego roku,

 • jest to wystarczające dla osiągnięcia jej celów,

 • skazany ma miejsce stałego pobytu,

 • osoba lub osoby pełnoletnie z nim mieszkające wyraziły na to zgodę,

 • warunki techniczne nie stoją na przeszkodzie odbywaniu kary w Systemie Dozoru Elektronicznego.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant adwokacki Bartłomiej Łukomski

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. +48 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

10 odpowiedzi na „Powrót z dniem 15 kwietnia 2016 r. do systemu dozoru elektronicznego jako formy wykonywania kary pozbawienia wolności

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

 2. Abndrzej pisze:

  Czy osoba skazana na 18 miesięcy i odsiadująca już karę może ubiegać się o taki dozór

  • Bartłomiej Łukomski pisze:

   Witam,

   proszę szerzej opisać sytuację, ponieważ takie warunki prawne, jak kiedy został wydany wyrok, rozumiem, że chodzi o karę 18 miesięcy pozbawienia wolności oraz inne przesłanki – ze względu na liczne zmiany w prawie i nowelizacje przepisów – od tego zależy czy można wnosić o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

 3. Pingback: Cıvata

 4. Sylwia wojciechowska pisze:

  Witam. Mam pytanie. Jeśli osoba została skazana na 5 lat więzienia to po jakim czasie może ubiegać się o dozór elektroniczny?

  • Bartłomiej Łukomski pisze:

   Witam,

   obecnie po zmianach przepisów karnych z dniem 1 kwietnia 2016 r., o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego może starać się jedynie osoba wobec której orzeczono karę do 1 roku pozbawienia wolności.

   • Żebrowska pisze:

    Witam wszystko to co jest z dozorem elektronicznym to chore ze tylko skazani do roku moga sie starac powinni dostawac wszyscy z lekkimi wyrokami niezalerznie ile maja do odsiedzenia rok czy tesz trzy pisze przykład na moim partnerze ma trzy lata i trzy miesiace za jazde bez uprawnien i w zakazie dlamnie to chore iz niedawno w warszawi na woli pijany potracił dziecko i za poreczeniem wychodzi na wolnosc jakie to prawo ma pieniadz i wtyki to jest nietykalny taksamo policjant ,biskupi a nawet posłowie sa nietykalni tak niepowinno byc bogaci ,swieci,iwysoko postawieni nietykalni a szary biedny czlowiek musi odsiedziec wyroki wszystkich traktowac tak samo winny to winien a nie bo duchowy a to posel itd. To niekarac biednych dopaki i dziura w budżecie no tak jak utrzymanie w z.k to3500na jednego powinien dostac dozur elektroniczny i przymusowa prace a ni tylko do roku mozna sie starac sprawiedliwosc powinna byc dla biednych bo bogaty ma pieniadze i wladze

    • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

     Witam, co jakiś czas słychać o potrzebie nowelizacji przepisów Kodeksu Karnego dotyczących dozoru elektronicznego poprzez wydłużenie kar pozbawienia wolności, które można odbyć w dozorze z 1 roku do półtora roku lub nawet 2 lat. Uważam to za bardzo dobry pomysł. Niestety nie zanosi się, by w najbliższym czasie taka nowelizacja została uchwalona.

 5. jakaja pisze:

  Dzień dobry.mój partner został skazany na kare 8 miesiecy pozbawienia wolności.staraliśmy sie o dozór elektroniczny,który został przydzielony przez sąd penitencjarny, niestety prokurator złożył zażalenie na ten dozór między innymi za to że partner wcześniej był karany jednak od 4 lat nie popełnił żadnego przestępstwa. Niestety sąd apelacyjny uznał zażalenie prokuratora i dozór został cofnięty.Partner odbył miesiąc kary na dozorze elektronicznym. czy możemy jakoś odwołac sie od decyzji cofnięcia dozoru czy juz nic nie można zrobic. dodam ze partner ma dobra opinie od kuratora , mamy małe dziecko partner jest jedynym żywicielem rodziny i ma stałą prace. czy sąd przez to że wczesniej odbywał wyroki pozbawienia wolności mógł cofnąc dozórBłagam proszę o pomoc

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, niestety decyzja Sądu Apelacyjnego jest prawomocna, to znaczy nie można jej zaskarżyć. Trudno mi odgadnąć motywy decyzji Sądu Apelacyjnego bez zapoznania się z aktami sprawy. Jedyna dobra wiadomość jest taka, że Pani mąż ma już zaliczony 1 miesiąc z orzeczonej kary 8 miesięcy pozbawienia wolności. Teraz pozostaje Państwu:
   1. wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, a jeśli okres odroczenia wyniesie co najmniej 1 rok (np. dwa postanowienia po sobie odraczające karę o 6 miesięcy), wówczas Pani mąż może składać wniosek o zawieszenie wykonania kary 8 miesięcy.

   jeśli się to nie powiedzie

   2. wniosek o warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności (po 4 miesiącach), a więc przy uwzględnieniu wykonanego 1 miesiąca w systemie dozoru elektronicznego po 3 miesiącach pobytu w ZK. (Wówczas proszę pamiętać, by wniosek złożyć mniej więcej po upływie 2 miesięcy od stawiennictwa męża w ZK, by został rozpoznany od razu po nabyciu prawa o ubieganie się o warunkowe zwolnienie z ZK)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *